• Facebook Social Icon

LIFEPREP FOUNDATION

4/237 Moo 3, Tambon Bang Ya PrakAmphoe Muang, Samut Sakhon 74000

Tel / Fax: (+66) 034-435122

สร้างโอกาสทางการศึกษา ปูพื้นฐานให้ชีวิต

มุ่งคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน

     มูลนิธิเตรียมชีวิต เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การด้านการกุศลองค์การสาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     มูลนิธิเตรียมชีวิต ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ที่มีฐานะยากจน ขัดสน หรือมีรายได้น้อยและดำเนินงานสนับสนุนทุนโครงการด้านการศึกษา ในองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆในประเทศ